Llista d'espera

En cas de tenir alguna anul·lació dels participants seran notificats per ordre d'inscripció a la llista d'espera